Wytyczne dla Pacjenta – COVID-19

Przed wizytą – jeszcze w domu:

Prosimy aby zmierzył(a) Pan(i) temperaturę̨ swojego ciała w domu – w przeddzień wizyty. Proszę̨ zapamiętać́ wynik pomiaru – będzie on konieczny w dniu wizyty. W dniu wizyty temperatura zostanie zmierzona Panu(i) w gabinecie.

W dniu wizyty:

Proszę ponownie zmierzyć temperaturę ciała. Proszę̨ pamiętać́ o punktualności – wobec obecnej sytuacji epidemicznej i konieczności zachowania surowych norm bezpieczeństwa czas potrzebny do przygotowania gabinetu przed przyjęciem kolejnego pacjenta znacząco się̨ wydłużył, dlatego spóźnienie oznacza rezygnację z wizyty.

Proszę̨ nie zabierać́ ze sobą̨ na wizytę̨ żadnych dodatkowych rzeczy, jak np. parasol, torebka, reklamówki z zakupami, itd. Możliwe jest posiadanie podczas wizyty rzeczy niezbędnych osobistych, takich jak dowód osobisty, karty płatnicze, telefon – rzeczy te powinny zmieścić́ się̨ do kieszeni.

Uwaga: Uprzejmie prosimy załatwić́ potrzeby fizjologiczne wcześniej, przed wizytą. Toaleta dla pacjentów jest wyłączona z użytku. Pacjenci będą̨ mogli z niej skorzystać́ w sytuacji dezynfekcji lub sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki.

Prosimy nie przychodzić na wizytę z osobą towarzyszącą – nie zostanie wpuszczona do budynku! W przypadku nieletnich (dzieci do 8 roku życia) do budynku kliniki wpuszczony jest jeden rodzic – wyłącznie do strefy poczekalni i nie zostanie wpuszczony do gabinetu wraz z dzieckiem. Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje będą odbywać się tylko telefonicznie przed i po wizycie.

Pracujemy w warunkach panującej epidemii, prosimy zatem aby podczas wizyty w naszym gabinecie niczego nie dotykać – klamek, blatów, urządzeń. Nie opierać się o blaty, drzwi, elementy wyposażenia i zawsze postępować zgodnie z zaleceniami personelu. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszanie się Pacjenta po terenie placówki, tak z uwagi na panującą epidemię – w trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów i naszego personelu – jak i z uwagi na konieczność dokonywania dezynfekcji i dekontaminacji pozostałych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w danym gabinecie / pomieszczeniu. Prosimy również, aby poruszając się po naszym gabinecie przestrzegać zalecanej odległości 2 m od każdej osoby.

Procedura w placówce.

Przed wejściem do gabinetu:

Zostanie Panu/Pani przydzielony opiekun – osoba z naszego personelu – która poprowadzi Pana/Panią całą ścieżką procedur koniecznych do odbycia wizyty, jak i już po niej. Nasz personel wykona Panu/Pani ponowny pomiar temperatury, a także wskaże, w którym miejscu będzie Pan/Pani musiał/a dokonać wstępnej dezynfekcji – środkiem do dezynfekcji rąk. Zostanie Pan/Pani również poproszony/a o założenie jednorazowego obuwia ochronnego, a w późniejszych krokach także fartucha, czepka i okularów ochronnych. Zostanie Pan/Pani także poproszony/a o wypełnienie ankiety kwalifikacji wstępnej.

W przypadku wizyt stomatologicznych: koniecznie proszę zabrać ze sobą szczotkę do zębów i pastę. W gabinecie nie będzie można ich dostać.. Zostanie Pan/Pani zaproszony/a do gabinetu, w którym odbędzie się wizyta. Ponownie prosimy i przestrzegamy, aby bezwzględnie postępować zgodnie z zaleceniami naszego personelu!

Po wizycie:

Płatność za wizytę wyłącznie z użyciem karty płatniczej, telefonu lub też przelewu z okazaniem potwierdzenia wpłaty jeszcze w gabinecie. Kolejną wizytę będzie można umówić telefonicznie lub mailowo – nie ma możliwości zrobienia tego w gabinecie – ze względów bezpieczeństwa chcemy ograniczyć czas spędzony przez Pana/Panią w gabinecie do minimum.

Prosimy Państwa – zostańcie w domach!!!